Khai mạc giải bóng chuyền hơi

Tin tức sự kiện

Khai mạc giải bóng chuyền hơiKhai mạc giải bóng chuyền hơi
ATTPATTP
tổ chức giải bóng chuyền hơitổ chức giải bóng chuyền hơi
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020
kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
tuyên truyềntuyên truyền
chương trình công tác tháng 8chương trình công tác tháng 8
chương trình công tác tháng 7chương trình công tác tháng 7

Công tác xây dựng đảng

HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THÁNG 6 NĂM 2019

Sáng ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và bàn, thảo luận một số nội dung quan trọng dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Văn Lịch - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

An ninh quốc phòng

Công an huyện Bá Thước thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(THO) - Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an huyện Bá Thước đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban An toàn giao thông huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh.