Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 23/11/2017 14:09:20

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Xuân Sơn

BT Đảng ủy, CT HĐND

0962285295

2

Trương Ngọc Vui

PBT Đảng ủy

0985210005

3

Trương Ngọc Quản

PCT HĐND

01698589492

4

Hoàng Văn Sứ

PBT Đảng ủy, CT UBND

02373707393

5

Trương Văn Duẩn

PCT UBND

0949138816

6

Hà Văn Trung

PCT UBND

0988252602

7

Trương Văn Hải

Trưởng công an

0943867506

8

Trương Văn Điệp

CHT BCHQS

0971842406

9

Phạm Thị Hà

Tư pháp hộ tịch

0914208404

10

Trương Văn Xuân

VP thống kê

01652940549

11

Trương Hùng Cường

VP HĐND, UBND

0975313434

12

Nguyễn Thị Dược

VP thống kê

0988266094

13

Trương Công Ba

VHXH, VH Thông tin

0914442201

14

Trương Thị Phượng

VHXH – chính sách

01669376135

15

Lê Văn Thanh

KT ngân sách

0969999906

16

Lê Văn Chung

KT ngân sách

01294076995

17

Trương Quý Dũng

Địa chính xây dựng

0986385356

18

Trương Văn Thuận

Địa chính nông lâm

0974075056

19

Trương Thị Hà

Chủ tịch MTTQ xã

0967964931

20

Trương Công Điện

Chủ tịch HND

0965434154

21

Trương Văn Trung

Chủ tịch HCCB

01205191222

22

Trương Văn Thiên

BT đoàn xã

01683858001

23

Trương Thị Vui

CT HPN xã

0962264355

24

Bùi Văn Huê

Trưởng thôn

01666166047

25

Trương Minh Khương

Trưởng thôn

01663480269

26

Bùi Duy Tích

Trưởng thôn

01672490269

27

Trương Ngọc Khoa

Trưởng thôn

01629790063

28

Bùi Văn Tiến

Trưởng thôn

01679743013

29

Trương Minh Thiên

Trưởng thôn

02376703633

30

Trương Công Chiên

Trưởng thôn

01645446167

31

Trương Văn Tý

Trưởng thôn

01648080460

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 23/11/2017 14:09:20 (GMT+7)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Xuân Sơn

BT Đảng ủy, CT HĐND

0962285295

2

Trương Ngọc Vui

PBT Đảng ủy

0985210005

3

Trương Ngọc Quản

PCT HĐND

01698589492

4

Hoàng Văn Sứ

PBT Đảng ủy, CT UBND

02373707393

5

Trương Văn Duẩn

PCT UBND

0949138816

6

Hà Văn Trung

PCT UBND

0988252602

7

Trương Văn Hải

Trưởng công an

0943867506

8

Trương Văn Điệp

CHT BCHQS

0971842406

9

Phạm Thị Hà

Tư pháp hộ tịch

0914208404

10

Trương Văn Xuân

VP thống kê

01652940549

11

Trương Hùng Cường

VP HĐND, UBND

0975313434

12

Nguyễn Thị Dược

VP thống kê

0988266094

13

Trương Công Ba

VHXH, VH Thông tin

0914442201

14

Trương Thị Phượng

VHXH – chính sách

01669376135

15

Lê Văn Thanh

KT ngân sách

0969999906

16

Lê Văn Chung

KT ngân sách

01294076995

17

Trương Quý Dũng

Địa chính xây dựng

0986385356

18

Trương Văn Thuận

Địa chính nông lâm

0974075056

19

Trương Thị Hà

Chủ tịch MTTQ xã

0967964931

20

Trương Công Điện

Chủ tịch HND

0965434154

21

Trương Văn Trung

Chủ tịch HCCB

01205191222

22

Trương Văn Thiên

BT đoàn xã

01683858001

23

Trương Thị Vui

CT HPN xã

0962264355

24

Bùi Văn Huê

Trưởng thôn

01666166047

25

Trương Minh Khương

Trưởng thôn

01663480269

26

Bùi Duy Tích

Trưởng thôn

01672490269

27

Trương Ngọc Khoa

Trưởng thôn

01629790063

28

Bùi Văn Tiến

Trưởng thôn

01679743013

29

Trương Minh Thiên

Trưởng thôn

02376703633

30

Trương Công Chiên

Trưởng thôn

01645446167

31

Trương Văn Tý

Trưởng thôn

01648080460