Thực hiện Công văn số 1015-CV/HU, ngày 19/9/2023 của Huyện ủy Bá Thước hướng dẫn thành lập chi bộ quân sự cấp xã. Chiều ngày 22/12/2023, đảng ủy xã Hạ Trung, huyện Bá Thước long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã hạ trung


Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLDQTV, DBĐV trong tình hình mới và tăng cưìng vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương.