Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số: 187 /BC-UBND27/12/2023BÁO CÁO ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
Số: 344 /QĐ-BCĐ26/12/2023QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Hạ Trung
Số: 39/TB - TĐKT26/12/2023THÔNG BÁO Về việc phân bổ chỉ tiêu khen thưởng năm 2023
Số: 254/UBND-NL25/12/2023V/v chủ động phòng, chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã.
335/QĐ-UBND19/12/2023QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của UBND xã Hạ Trung
Số 164 /BC-UBND24/11/2023BÁO CÁO Kết quả bình xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa- Khu dân cư văn hóa trên địa bàn xã Hạ Trung Năm 2023 và đăng ký thực hiện năm 2024.