Ngày 16/12/2023, UBND xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, Long tổ chức chương trình công bố quyết định thành lập Đội Văn nghệ truyền thống thôn Khiêng – xã Hạ Trung.

Đội Văn nghệ truyền thống thôn Khiêng gồm có 39 thành viên, do UBND xã Hạ Trung thành lập, quản lý, điều hành hoạt động tại chỗ, định hướng hoạt động thường xuyên và hỗ trợ tập luyện chuyên môn; xây dựng chương trình ca múa nhạc truyền thống, trình diễn nhạc cụ dân tộc biểu diễn phục vụ đồng bào tại địa phương.

Việc thành lập, Đội Văn nghệ truyền thống thôn Khiêng xã Hạ Trung nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc tại địa phương; tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa cũng như động viên Nhân dân đoàn kết thi đua, lao động, học tập, công tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - văn nghệ trong cộng đồng; tạo thêm không khí vui tươi, sôi nổi và ý nghĩa trong các ngày Lễ, ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc người mường